"Ami a madárnak a fészek, a póknak a háló, az az embernek a barátság." William Blake

Sz. Fehér Viola Ember, tanulj meg...
N evedhez méltó lenni,
E mberhez méltón élni!

Á rtó szándékot elvetni,
R ászorulókat segíteni,
T elhetetlenséged fékezni,
S oha senkit nem bántani!

S emmiképp ,meg nem alkudni,
E lveid híven követni:
N em félúton megtorpanni!
K önyörületet érezni,
I  stenben bízni, szeretni,
N eki tetszőn cselekedni,
E  lmélyülten fohászkodni,
K egyelettel emlékezni!