"Ami a madárnak a fészek, a póknak a háló, az az embernek a barátság." William Blake

Annyi emberrel ....
Annyi emberrel találkozunk az életben, de csupán néhány gyakorol nagy hatást szívünkre és lelkünkre. Ők azok, akik kitöltik gondolatainkat, s akik mindig fontosak maradnak számunkra: igaz barátaink. 


Susan Polis Schutz

Az emberAz ember véges számú esélyt kap arra, hogy újrakezdhessen valamit ebben az életben, véges számú esélyt, hogy ha a múltján nem is, de a jövőjén változtasson. 

Sarah Dessen

Aki már veszített elAki már veszített  el olyasvalamit, amit elveszíthetetlennek gondolt (és velem ez már
számtalanszor előfordult), az rájön, hogy valójában semmije sincs. És  ha semmim sincs, akkor az időmet sem kell arra fecsérelnem, hogy  vigyázzak a dolgaimra, amelyek valójában nem is az enyémek. Sokkal jobban teszem, ha úgy élek, mintha minden napom életem első - vagy utolsó - napja volna.

Paulo Coelho

Ősi norvég vers Tanulj!Ősi norvég vers:
Tanulj!
Tanuld meg a víztől követni utadat,
Tanuld meg a tűztől: mindből hamu marad.
Tanulj az árnyéktól őrködni éberen,
Tanulj a sziklától megállni helyeden.
Tanuljál a Naptól, mely nyugovóra tér,
Tanulj a szellőtől, mely lombok közt pihen:
Hogyan kell életed leélni csendesen.

Tanuld meg tőlük, hisz mindenik testvéred:
Hogy kell szépen élni és szépen halni meg.
Tanuld a féregtől: semmi sem fölösleg,
Tanulj a rózsától tisztán maradni meg.
Tanuld meg a lángtól elégetni szennyed,
Tanuld a folyótól: utadból ne térj meg.
Tanulj az árnyéktól alázatos lenni,
Tanulj meg a Naptól szüntelen haladni.
Tanuld négy évszaktól ismerni az időt,
Tanuld a csillagtól, hogy az Égben erőd.
Tanulj a tücsöktől: ha magad vagy, zenélj.
Tanuld el a Holdtól, hogy semmitől ne félj.
Belátást a sastól, s ha vállad súly nyomja,
Nézd meg, milyen terheket cipel a hangya.
Tanuld a virágtól, hogy légy szép és kecses,
Tanulj kismadártól: szabadon repülgess.
Tanulj a báránytól: legyél szelíd, mint ő,
Mindentől tanuljál, mert minden veszendő.
Úgy figyelj utadon, mi célodhoz viszen,
Tanítson, mi meghal, s LÉTED ÖRÖK LEGYEN!

A gyűjtögetés
"A gyűjtögetés - és feltételezhetően a rítus is - próbálkozás annak az űrnek a betöltésére, amely a belső énünkkel való stabil kapcsolat hiányából fakad. Ilyenkor inkább tárgyakhoz, és nem élőlényekhez vonzódunk."


Franziska De George

Emeld fel a tekinteted!

"Emeld fel a tekinteted! 
Húzd ki magad! 
Képes vagy rá. 
Ha sötét is van, mindig lesz új reggel... 
Tartsd életben a reményt.!"

Jesse Louis Jackson

Az ember az egyetlen állat
"Az ember az egyetlen állat, aki el tud pirulni, és van is rá oka."

Mark Twain

A kormányzatok
"A kormányzatok, amennyiben tartósnak bizonyulnak, hajlamot mutatnak az arisztokratizálódásra. A történelem egyetlen kormányzatának sem sikerült ezt a tendenciát megkerülnie. És ahogy az arisztokrácia fejlődik, a kormányzat mind inkább kizárólag az uralkodó osztály érdekeit igyekszik érvényesíteni - legyen ez az osztály örökletes nemesség, üzletbirodalmak oligarchiája vagy vaskalapossággal körülsáncolt bürokrácia."

Frank Herber

Sz. Fehér Viola Ember, tanulj meg...
N evedhez méltó lenni,
E mberhez méltón élni!

Á rtó szándékot elvetni,
R ászorulókat segíteni,
T elhetetlenséged fékezni,
S oha senkit nem bántani!

S emmiképp ,meg nem alkudni,
E lveid híven követni:
N em félúton megtorpanni!
K önyörületet érezni,
I  stenben bízni, szeretni,
N eki tetszőn cselekedni,
E  lmélyülten fohászkodni,
K egyelettel emlékezni!

Gyakran túl gyorsan élün
"Gyakran túl gyorsan élünk, nem látjuk a száguldásban
az utat szegélyező tájat és nem vesszük észre a
kezüket felénk nyújtó embereket."

ismeretlen

Ha minden ember
"Ha minden ember csak egy másikat boldogítana,
paradicsomkertté lenne a Föld."

Dosztojevszkij

Bárki lehetsz
"Bárki lehetsz, bármit tehetsz, bármire szert tehetsz. Születésedtől fogva megillet a jog, hogy életed megteljen minden széppel és jóval."

Esther Hicks

Az emberi fajnak
„Az emberi fajnak két nagy problémája van. Az első: eltalálni azt a pillanatot, amikor valamit el kell kezdeni. A második: eltalálni azt a pillanatot, amikor abba kell hagyni.”

Paulo Coelho

Ma kezdődik
"Ma kezdődik az életed hátralévő része."

Charles Dederich

A szépség"A szépség nem feltétlenül jár gyakorlati haszonnal, mégis úgy keressük, mintha a világ legfontosabb dolga lenne."
Paulo Coelho

A tanítás .....


"A tanítás nem azt jelenti, hogy a tanár az akaratát ráerőlteti a diákra;egyáltalán nem. A tanítás a szabadsággal kezdődik és a szabadsággal végződik."
 
Vanda Scaravelli

Az ember olyan, mint a gyöngyhalász


"Az ember olyan, mint a gyöngyhalász. Számtalanszor lemerül és keresi a gyöngyöt. De vajon hányszor találja meg? Hányszor merül hiába, hogy aztán üres kézzel jöjjön fel ismét? Fuldokolva, fogyó oxigénnel, reményvesztetten bukkan ismét a felszínre. Lemondana már, de nem képes rá. Valami vonzza őt a mélybe. Az igazgyöngy... Merül és merül, keres és kutat..."

Melissa Moretti

Szörnyű úgy élni"Szörnyű úgy élni, hogy valaki nem élvezi a munkáját. S éppen olyan szörnyű úgy élni, hogy nem ismeri a szépet: a jó könyv ízét, a szép zenét, a verset, egyszóval a művészi szépet nem ismeri. Pedig a szellemet éppúgy nem csaphatjuk be, mint a testet: ha csak egyoldalúan és csak pótlékokkal táplálják, előbb-utóbb elsorvad. A szellem olyan, mint a drágakő: minél több oldaláról csiszoljuk ki, annál szebben ragyog."
 
Fekete Gyula

Mély békességet kívánok neked"...Mély békességet kívánok neked, mint a hullámverés ritmusos zenéje.
A szélzúgás mély békességét kívánom neked, ahogy aláfesti a csendet.
A dombhajlatok felett eláradó békességgel köszöntelek.
Az éjszaka ragyogó csillagainak békéje vegyen körül!"
 
Ír áldás

"Tulajdonképpen minden szép, amire szeretettel nézünk."


Christian Morgenstern